Vilken specialist ska jag välja?

Om du inte vet vilken sjukdom du har eller vilken specialist du behöver, kontakta först din familjeläkare. Han är kvalificerad att avgöra hur allvarlig din sjukdom är och vilken specialist som är bäst för dig att träffa.

You need to be logged in to save a doctor to your favourites. Favourite doctors are saved in your dashboard.